Rreth Nesh

Lajmet & Ngjarjet
lajmet më të reja...

Komuna Drenas
Nëntor 19, 2010

Kompania jonë është shpallur fitues i tenderit për sigurimin e objekteve komunale të Komunës së Drenasit...

Ministria e Puneve te Brenshme
Tetor 1, 2010

Kompania SFK fillon te beje sigurimin e objektit te QKRC-QRA ne qytetin e Vitis...

Spitali Regjional Gjilan
Gusht 14, 2010

Kompania jonë është shpallur fitues i tenderit për sigurimin fizik të objekteve të Spitalit Regjional të Gjilanit....

Komuna Shtime
Gusht 08, 2010

Kompania SFK është shpallur fitues i tenderit për sigurimin e objekteve komunale të Komunës së Shtime...

Ministria e Puneve te Brenshme
Gusht 1, 2010

Kompania SFK qe posedon kontrate me MPB per sherbimet e sigurimit fizik te objekteve ka filluar sigurimin e QKRC-QRA ne Shtime...

more

picture

Historiku
historia e kompanisë...

Siç e kemi cekur më herët kompania SFK është themeluar në fund të vitit 2008. Shkurtesa SFK ka kuptimin "Sigurimi Fizik i Kosovës", ideja për tu themeluar kjo kompani ka ardhur nga vetë pronari me një qëllim dhe një mision/vizion të caktuar.

SFK është njëra prej kompanive profesionale në Kosovë për shërbimet e sigurimit fizik, gjë që mund të dëshmohet me kontratat që posedon duke bërë sigurimin e më shumë se 200 lokaleve dhe sigurimin e shumë objekteve shtetërore si dhe ato private, këtë ua dëshmojm me referencat që do të mund ti gjeni tek faqja "Media" ku mund ta gjeni në menynë kryesore.

Kompania jonë është kompani e licensuar me të gjitha licensat që nevojiten si:
- Lejën e punës
- Licensa valide për shërbime të sigurimit fizik
- Licensa valide për dy (2) lloje uniformash
- Licensa për përdorimin e pajisjeve
(shufrave, prangave dhe sprejit neutralizues)
- Licensa për grada
- Licensa e radiokomunikimit e lëshuar nga ART.

more

picture

Kompania
shkurt për kompaninë...

Kompania SFK është themeluar në vitin 2008 me qëllim që me punën dhe veprimtarin tonë të ju ofrojmë më shumë siguri për bizneset tuaja.

Në kuadër të kompanisë sonë vepron një staf profesional, ku në kuadër të këtij stafi marrin pjesë: rojet e sigurimit, si dhe patrollat të cilat do të jenë shumë efikase dhe prezente.

Kompania SFK ka personel shumë profesional të cilët kanë njohuri të madhe në lëmin e sigurimit.
Stafi profesional menaxhues i kompanisë sonë përbëhet nga punëtor me kualifikime të lartë arsimore.

Kompania SFK ka një administratë shumë të shpejtë, ku është 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë në dispozicionin tuaj për tu përgjigjur thirrjeve tuaja.

Kompania SFK poashtu ofron shërbime në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, në gjirin e kompanisë kemi mbi 405 punëtor aktiv të gjithë të trajnuar dhe të certifikuar, 502 punëtor të verifikuar nga organet kompetente të Policisë së Kosovës si dhe mbi 500 të tjerë që janë në pritje për tu punësuar në kompaninë tonë...

more

 

picture

Bashkëpuntorët
bashkpunoni me ne...

Kompania SFK ka bashkpunim shumë të mirë me Policinë e Kosovës, me KFOR-in Gjerman dhe atë Turk si dhe me kompanitë tjera të sigurimit fizik të cilat operojnë në tërë territorin e Kosovës.

Bëhuni edhe ju bashkëpuntor i jonë!


picture

Departamentet
kontaktoni me ne...

Kompania SFK ka gjithsejt katër (4) departamente të saja, siq janë të shënuara më poshtë:

- Departamenti i Kujdesit për klient
- Departamenti i Financave
- Departamenti i TIK
- Departamenti i Marketingut

more

picture

Misioni & Vizioni
qëllimet tona...

Misioni jonë është që të sjellim shërbime cilësore dhe teknologji bashkëkohore
me çmime të volitshme për klientët tanë në sigurim fizik, sigurim dhe mbikëqyrje elektronike, mbrojtje të afërt, këshillime dhe trajnime profesionale.

Ne do ta përmbushim misionin tonë përmes qasjes unike ndaj biznesit:
“mendo globalisht, konkurro regjionalisht, vepro lokalisht” dhe duke shfrytëzuar profesionalizmin e lartë të personelit tonë.

 

picture
Rrjeti Shoqëror picture picture picture picture picture picture

Kontakt

Tel: 038 736 353
Fax: 038 731 314
Web: www.sfk-security.com
Email: info@sfk-security.com
Adresa: Rr.Edit Durham nr.213
Qyteti: Prizren
Shteti: Republika e Kosoves