Për Media

Ngjarjet
më të reja...

Komuna Drenas
Nëntor 19, 2010

Kompania jonë është shpallur fitues i tenderit për sigurimin e objekteve komunale të Komunës së Drenasit...

Ministria e Puneve te Brenshme
Tetor 1, 2010

Kompania SFK fillon te beje sigurimin e objektit te QKRC-QRA ne qytetin e Vitis...

more

picture

Klientët
disa nga klientët...

Kompania SFK ka nën mbikqyrje mbi 200 lokale të siguruara me alarme dhe sisteme të CCTV Kamera.

Kompania jonë poashtu ka shumë kontrata me institucione shtetërore që do ti cekim disa prej tyre më poshtë:

Referencat:
- Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik,
- Spitali Regjional Prizren,
- Zyra Rregullatore për ujë dhe mbeturina,
- Ministria e Punëve të Brendshme,
- Spitali Regjional Gjilan,
- Komuna Shtime...

picture

Trajnime
trajnerë profesionist...

Kompania SFK ka trajnuar pjesëtarët e tij në shkollën e sigurimit "AKSF" në klubin e karatesë "Habil Krasniqi" si dhe të gjithë pjesëtarët tanë i ka trajnuar instruktori i shkallës së tretë z.Uliks Gjonaj i cili ia ka mësuar sistemin më të ri luftarak të ashtuquajtur "Commando Krav Maga"

Për më shumë vizito:

 Autoriteti i Hekurudhave
objektin e ARH...

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objektit të Autoritetetit Rregullativ të Hekurudhave.

Spitali Rajonal Vushtrri
objektet komunale...

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objekteve të Spitalit të Vushtrrisë.

Komuna Pejë
objektet e komunës...

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objekteve komunale në Komunën e Pejës.

Zyra Rregullative Ujë-Mbeturina
objektin e ZRRUM...

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objektit të Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina..

Komuna Vushtrri
objektet komunale...

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objekteve komunale në Komunën e Vushtrrisë.

Ministria e Shëndetësis
objektet e ministris...

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objekteve të Depove të Barnave të Ministrisë së Shëndetësis.

Komuna Shtime
objektet komunale..

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objekteve komunale në Komunën e Shtimes.

Spitali Rajonal Gjilan
objektet e spitalit...

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objekteve të Spitalit të Gjilanit.

Komuna Drenas
objektet komunale...

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objekteve komunale në Komunën e Drenasit.

KRPP
objektin e KRPP-se...

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objektit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik..

Spitali Rajonal Prizren
objektet e spitalit......

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objekteve të Spitalit të Prizrenit.

Ministria e Punëve të Brendshme
objektet e ministris...

picture

Kompania SFK bënë sigurimin e objekteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

picture
Rrjeti Shoqëror picture picture picture picture picture picture

Kontakt

Tel: 038 736 353
Fax: 038 731 314
Web: www.sfk-security.com
Email: info@sfk-security.com
Adresa: Rr.Edit Durham nr.213
Qyteti: Prizren
Shteti: Republika e Kosoves